Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno

a

Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

pořádají

XII. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI
Mikulov, 3. – 4. září 2020, hotel Galant                  

Úvod

Vážené dámy a pánové,

stejně jako v loňském roce i letos si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat do malebného městečka Mikulov na tradiční mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“, který je v pořadí již dvanáctý. Kongres koná ve dnech 3. – 4. září 2020.

Kongres je pořádán pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., JUDr. Pavla Zemana, Nejvyššího státního zástupce, ředitele Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jaroslava Šterby, Ph.D. a ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka. Garanci převzala Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Společnost soudního lékařství a toxikologie ČLS JEP.

Kongres je určen pro lékaře a sestry chirurgických oborů, urgentních příjmů, zdravotnických záchranných služeb, soudních lékařů a laborantů. Cílem kongresu je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
prezident kongresu
přednosta
Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


Programový výbor kongresu

Prezident kongresu
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Vice-prezident kongresu
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
přednosta Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Generální sekretář
prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Programový výbor
MUDr. Pavel Mach, Ph.D.
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.
MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.


Hlavní témata

Přednemocniční péče
Urgentní příjmy
Komplikace v chirurgii
Forenzní problémy

Časový plán KONGRESU

  3. září 2020

FOYER

 

  8.30 – 11.00 hod

Registrace účastníků


 

Sál Aurelius
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

Předsálí přednáškového sálu
DOPROVODNÁ VÝSTAVA FIREM

  10.00 – 10.15 hod

Zahájení kongresu


  10.15 − 12.00 hod

Přednáškový blok I.


  12.00 – 13.00 hod

Oběd


  13.00 − 14.30 hod

Přednáškový blok II.


  14.30 – 15.00 hod


Coffee break

  15.00 − 16.30 hod

Přednáškový blok III.


  16.30 – 17.00 hod


Coffee break

  17.00 − 18.30 hod

Přednáškový blok IV.


  20.00 – 24.00 hod

Společná večeře


  4. září 2020

FOYER

 

  8.00 – 10.00 hod

Registrace účastníků


 

Sál Aurelius
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

Předsálí přednáškového sálu
DOPROVODNÁ VÝSTAVA FIREM

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.


  10.30 – 11.00 hod


Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok VI.


  12.30 – 12.35 hod

Závěr kongresu


  12.35 – 13.45 hod

Oběd


Všeobecné informace

Registrační poplatky 

 

Do 30. 6. 2020

Od 1. 7. 2020

Na místě

Lékaři, státní správa

Kč 1 950,- / EUR 80,-

Kč 2 150,- / EUR 90,-

Kč 2 550,- / EUR 105,-

NLZP

Kč 1 750,- / EUR 70,-

Kč 1 950,- / EUR 80,-

Kč 2 250,- / EUR 95,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, obědy na dny 3. a 4. září 2020, společná večeře, kongresové materiály a DPH.

STORNO PODMÍNKY
V případě storna Vaší účasti:

do 3. srpna 2020        bude registrační poplatek vrácen v plné výši                                   

od 17. srpna 2020      bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% ze zaplacené částky

od 31. srpna 2020      se poplatek nevrací                                                                            


Informace pro přednášející

Důležitá data

Ukončení registrace k aktivní účasti 24. července 2020
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 31. července 2020

Audiovizuální technika

• Dataprojektor
• Notebook
• Bezdrátová myš vč. laserpointu
• Náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.


Prezentace

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.

Registrace účastníků

2. září 2020   17.00 – 18.00 hod
3. září 2020     8.00 – 11.30 hod
4. září 2020     8.00 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set a drobný dárkový předmět.


Obědy

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 3. září 2020 od 11.30 do 13.30 hod a dne 4. září 2020 od 11.30 do 13.00 hod.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
Stravenky na oběd obdržíte při registraci účastníků.
Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.. 


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.


 

Ubytování

Hotel Galant je již plně obsazen!

Partneři


Hlavní partner konference

Partner konference


Vystavovatelé

Mediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace, doprovodná výstava
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz